Voor fotograven / videograven

De bunch of bastard, de individuele leden uit het verleden, in het heden en toekomstig maken gebruik van hun portretrecht. Dit doen wij onder de volgende voorwaarde: Indien een videograaf of fotograaf beelden van de Bunch of Bastards en/of haar leden maakt en publiekelijk maakt dan draagt deze videograaf en/of fotograaf alle auteursrechten van deze video en/of foto over aan de Bunch of Bastards en is deze video of foto vrij voor gebruik door het publiek en de Bunch of Bastards en/of haar leden. Het gebruik door het publiek mag plaats vinden op niet commerciele basis. De video of foto mag door de videograaf en/of fotograaf niet voor commerciele doeleinden gebruikt worden zonder toestemming vooraf door de Bunch of Bastards.

Enige audio opnames die mogelijk gepaard gaan met videoopnames vallen onder het normale auteursrecht en op het moment dat u deze wilt publiceren zult u eerst toestemming moeten vragen aan de Bunch of Bastards als dit muziek betreft in eigendom van de Bunch of Bastards en/of aan de partij die het eigendom heeft van de desbetreffende muziek. 

Van een 'portret' is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Voor de vraag of iets een portret is zijn dus niet alleen de gelaatstrekken van de geportretteerde van belang. Ook een typerende lichaamshouding, bepaalde attributen of de omgeving kunnen een rol spelen. Als het gezicht van de geportretteerde onherkenbaar is gemaakt, maar de identiteit van die persoon uit andere aspecten van de afbeelding kan blijken, kan toch sprake zijn van een portret in de zin van het auteursrecht. Dit recht behouden wij ook voor iedere video of foto waarin het logo of delen van het logo van de Bunch of Bastards is opgenomen.

Als voorbeeld: het profiel van Freddy Bastard met buis aan, pet op en de twee vingers in de lucht (v-vorm) valt onder het portretrecht net als de baret, broek en accordeon van Andries van den Broek of de kilt, armbanden en brede stand van Peter Heyman. 

Bij twijfel neem even contact met ons op, we zien namelijk graag veel foto en video materiaal online, maar willen graag ons publiek en fans beschermen tegen fotograven en videograven die gebaseerd op het auteursrecht ons publiek en onze fans geld afhandig maken voor het delen van foto's en/of video's.